General 98 - 02 > 98-02 Part & Price

ท่อแรงดันเพาเวอร์ เทียบ OEM

(1/1)

kimbite1:
เหตุที่ท่อแรงดันเพาเวอร์ซึม เนื่องจากท่อแตกลายงา   จึงได้ทำการเปลี่ยน

ท่อแรงดันเพาเวอร์ เทียบ oem เทียบ   2,140 บาท   สั่ง วรจักร

ถ้าเป็นงานจีน  1,720  บาท  แต่ไม่แน่ใจ เลยสั่งเทียบ OEM  ท่อยางเป็นของญี่ปุ่น

ค่าแรง 500 บาท

Shimuzan:
อยู่จังหวัดอะไรครับจะเอาไปทำสักหน่อย

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version