ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน กายกรรม เทียนอันเหมิน วังซูสีไทเฮา - 98-02 Journey - Accord9802Club
เครื่องยนต์ เกียร์ เบรค คลัทช์ ระบบไฟฟ้า และ อื่นๆ ไฟซีนอน Xenon LED ไฟโปรเจคเตอร์
MSD Blaster SS Coil อะไหล่งูเห่ามือสอง ไดชาร์จ,คอมแอร์,กระจกมองข้าง,ไอดี,ฝาวาล์ว

ผู้เขียน หัวข้อ: ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน กายกรรม เทียนอันเหมิน วังซูสีไทเฮา  (อ่าน 4469 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ @@ MoOdTu @@

 • H22A VTEC M/T Euro-R SIR
 • Honda 125 CC.
 • *
 • กระทู้: 81
 • OS:
 • Windows NT 6.2 Windows NT 6.2
 • Browser:
 • Firefox 26.0 Firefox 26.0
   
   


ออกเดินทางสู่กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดย สายการบินไทยสนามบิน กรุงปักกิ่ง สนามบินนี้ได้เปิดส่วนขยายแห่งใหม่ เพื่อเปิดให้บริการต้อนรับกีฬาโอลิมปิก
2008 คาดว่าสามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 55 ล้านคนในปี 2015 สนามบินมีขนาดใหญ่กว่าแพนตากอนของ สหรัฐอเมริกาออกแบบโดย Foster & Partners สถาปนิกนักเดินทางที่เข้าถึงจิตใจผู้โดยสาร ด้วยการออกแบบให้ แบ่งเป็น 2 ข้างทอดตัวจากทิศใต้ไปสู่ทิศตะวันออก เพื่อช่วยลดไอร้อนจากแสงอาทิตย์แต่ติดสกายไลท์ให้แสง แดดได้ และใช้นวัตกรรมใหม่ที่ช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนภายในตัวอาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ ตัวเมืองปักกิ่ง เมืองหลวงของสาธารณะรัฐประชาชนจีนมีชื่อย่อว่า จิง ตั้งอยู่ที่ภาค ตะวันตก เฉียงเหนือของที่ราบหวาเป่ย ชื่อเดิมคือ จี่ สมัยชุนชิวจ้านกั๋วเป็นเมืองหลวงของแคว้นยัน สมัยราชวงศ์ เหลียว เป็นเมืองหลวงรองชิ้อยันจิง เป็นเมืองหลวงของจีนตั้งแต่สมัยราชวงศ์จินหยวนหมิงชิง จนถึงสาธารณรัฐ จีน เคยใช้ ชื่อจงตู ต้าตู เป่ยผิงและเป่ยจิง เริ่มตั้งเป็นเมืองตั้งแต่ปี 1928 ปัจจุบัน แบ่งเป็น 16 เขต และ 2 อำเภอ เป็นนครที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง พื้นที่ทั่วนครเป่ยจิงมีถึง 16,800 ตารางกิโลเมตร นครปักกิ่งเป็นศูนย์กลาง การ เมืองวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษา และเขตชุมทางการคมนาคมทั่วประเทศจีน และก็เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มี ชื่อดังทั้งในประเทศจีนและในโลก ปัจจุบันปักกิ่งเป็นเขตการปกครองพิเศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แห่งของจีน ซึ่ง มีฐานะเทียบเท่ากับมณฑล หลังจากปักกิ่งได้รับการจัดตั้งเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 1949 โดยเฉพาะ หลังจากสมัย 80 ศตวรรษที่ 20 เมืองปักกิ่งได้พัฒนาอย่างรวดเร็วอย่างเหลือเชื่อ มีการเปลี่ยนแปลง จากหน้ามือเป็นหลังมือ ปัจจุบันนี้ปักกิ่งมีถนนที่สลับกันตึกสูงๆโดยไม่เพียงแต่รักษาสภาพเมืองโบราณ และยัง แสดงถึงสภาพ เมืองที่ทันสมัย กลายเป็นเมืองใหญ่ของโลก
ชมการแสดง กายกรรมปักกิ่งซึ่งเป็นการแสดงความสามารถของนัก แสดงในการโชว์หวาดเสียว และความยืดหยุ่นของร่างกาย มีการแสดง หลายหลายชุดแต่ละการแสดงจะแตกต่างกันไปโชว์ความสามารถ หลายๆๆด้าน เช่น โชว์หมุนจาน โชว์ควงของ เป็นต้น แต่ไฮไทเลยคือการขับมอเตอร์ไซค์หลายๆคันวนอยู่ในพื้น ที่จำกัด และโชว์กายกรรมปักกิ่งนั้นยังชื่อเป็นโชว์กายกรรมที่มีชื่อก้องโลกมาก

จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่งเป็นจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก จัตุรัสเทียนอันเหมิน ตั้งอยู่ใจ
กลางกรุงปักกิ่ง ความยาวตั้งแต่ทิศเหนือจรดทิศใต้ 880 เมตร ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก 500 เมตร พื้นที่ทั้ง
สิ้น 440,000 ตารางเมตร สามารถจุประชากรได้ถึง 1,000,000 คน ปัจจุบันจัตุรัสเทียนอันเหมิน นับเป็นจัตุรัสใจ กลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญ ได้แก่ หอประตูเทียนอันเหมิน ที่ตั้ง
อยู่ทางทิศเหนือสุดของจัตุรัส ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่โบกสะบัดอยู่เหนือเสาธงกลางจัตุรัส อนุสาวรีย์วีรชน
ใจกลางจัตุรัส มหาศาลาประชาคม ด้านทิศตะวันตกของจัตุรัส ตลอดจน พิพิธภัณฑ์การปฏิวัติแห่งชาติ และ
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชาติจีน ทางฝั่งตะวันออก นอกจากนี้ทางด้านทิศใต้ยังมี หอรำลึกท่านประธาน
เหมา และ หอประตูเจิ้งหยางเหมิน หรือ เฉียนเหมิน ให้ท่านเดินสู่ พระราชวังกู้กง สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิ
หย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิงเป็นทั้งบ้าน และชีวิตของจักรพรรดิในราชวงศ์หมิงและชิงรวมทั้งสิ้น 24 พระองค์ พระ
ราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี มีชื่อในภาษาจีนว่า ‘กู้กง’ หมายถึงพระราชวังเดิม มีชื่อเรียก
อีกอย่างหนึ่งว่า ‘จื่อจิ้น เฉิง’ ซึ่งแปลว่า ‘พระราชวังต้องห้าม’ เหตุที่เรียกพระราชวังต้องห้าม เนื่องมาจากชาวจีน
ถือคติในการสร้างวังว่า จักรพรรดิเปรียบเสมือนบุตรแห่งสวรรค์ ดังนั้นวังของบุตรแห่งสวรรค์จึงต้องเป็น ‘ที่ต้อง
ห้าม’ คนธรรมดาสามัญไม่สามารถล่วงล้ำเข้าไปได้

หอฟ้าเทียนถาน หอบวงสรวงเทวดาฟ้าซึ่งในสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงใช้เป็นที่กราบไหว้ฟ้า และเทพสวรรค์ แล้วให้ท่านสัมผัสกับแท่นบูชากำแพงนำเสียงและก้อนหินสามเสียง จากนั้นนำท่านแวะชม ผีซิ่ว ซึ่งเป็นลูกหลานมังกร รุ่นที่ 9 มีพลังอำนาจในการดูดกลืนสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายให้หมดไป มักจะวางหันหน้าออกตัว อาคารหรือห้องเพื่อป้องกันขจัดภยันตรายต่างๆ ให้ท่านเลือกซื้อเป็นของฝากพระราชวังหยงเหอกง ซึ่งเคยเป็นที่ประทับขององค์ชายสี่ในสมัยราชวงค์ชิง   ต่อมาได้ยกให้เป็น  วัดลามะ ชมพระพุทธรูปยืนซึ่งทำด้วย ไม้จันทร์ต้นเดียว ซึ่งมีความสูงถึง 26 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 เมตร เป็น พระยืนไม้ที่สูงที่สุดในโลก นำท่านเข้าชม ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ รับ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับวิวัฒ นาการ ทางการแพทย์ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันการแพทย์แผนปัจจุบันได้มีการส่งเสริมการรักษาโรคด้วยการใช้ยา สมุนไพร ซึ่งมีมานานกว่าพันปีแล้ว   พร้อมทั้งรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพระราชวังฤดูร้อน หรือ “อี้เหอหยวน” ของพระนางซูสีไทเฮาที่ประทับและที่ว่า ราชการหลังม่านของพระนางซูสีไทเฮา ชมความงดงามของทะเลสาบ คุนหมิงชมระเบียง ที่ยาวที่สุดในโลกกว่า 700 เมตร และเรือหินอ่อนที่สร้างขึ้นโดยใช้งบประมาณของกองทหารเรือ

ชมหยกแท้ของ เมืองจีนพร้อมทั้งให้ท่านได้รับ คำแนะนำและวิธีการดูหยกซื้อหยกไว้เป็นของฝากล้ำค่ากำแพงเมืองจีน (ด่านจียงกวน) ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก และเป็นสัญลักษณ์ที่มีความโดดเด่น ของประเทศจีนมีความเก่าแก่กว่า 2,000 ปี เนื่องจากเผ่าซงหนู (อารยชน) ได้รุกรานเข้ามาในเมืองจีน จักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้ จึงได้บัญชาให้ทำการเชื่อมกำแพงเมืองต่างๆ เข้าด้วยกัน จน มีความยาวทั้งสิ้น 12,700 ลี้ หรือ ประมาณ 6,350 กิโลเมตร ซึ่งครอบคลุมอาณาบริเวณถึง 5 มณฑล 2 แคว้น การ ปกครองตลอด ไปจนถึงทะเล ทรายโกบี เมื่อท่านได้ทอดสายตาไปจะรู้สึกเหมือนกับได้เห็นพญามังกรที่พาดพัน ไปตามยอดเขาด้วยท่วงท่าที่องอาจ สง่างาม ว่ากันว่าอาจใช้วัสดุที่ก่อสร้างกำแพงทั้งหมดนี้มาสร้างกำแพงใหม่ เพิ่มที่มีความหนา 1 เมตร สูง 5 เมตร ได้ความยาวถึง 1 รอบพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง จัดสร้างในสมัยราชวงศ์หมิง ภายในพิพิธภัณฑ์ท่านจะได้ ชม ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของราชวงศ์หมิงตั้งแต่เริ่มราชวงศ์    จนถึงการสิ้นสุดราชวงศ์หมิง ซึ่งภายในได้จัด การแสดงเรื่องราวไว้ทั้งหมด 28 ฉาก โดยในแต่ละฉาก ซึ่งเป็นศูนย์อบรมเพื่อใช้เป็นบทเรียนของผู้นำจีน และ เยาวชนหุ่นขี้ผึ้งทุกตัวที่สร้างมีขนาดเท่าของจริง

ชม สนามกีฬาโอลิมปิค 2008 เป็นสถาปัตยกรรมของชาวเยอรมัน ชมอัฒจรรย์ใช้จัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬามวล มนุษยชาติที่ปักกิ่ง ปี 2008 เดือน 8 วันที่  8 เวลา 8 โมง ( 20.00 น. ) จุผู้ชมได้ 91,000 ที่นั่งเป็นอัฒจรรย์ ลักษณะ คล้าย “รังนก” มีโครงตาข่ายเหล็กสีเทาเหมือนกิ่งไม้หอหุ้มเพดานและพนังอาคารทำด้วยวัสดุ โปร่งใส มีลักษณะ รูปทรง ถ้วยชามสีแดง และชมสระว่ายน้ำ สร้างด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด มีรูปลักษณ์คล้าย “ก้อนน้ำสี่เหลี่ยม ขนาดใหญ่” เป็นโครงสร้างที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการเดินเครื่องเพื่อกรองน้ำเสียของ สระว่ายน้ำ และกำแพง อาคารเหมือนฟองน้ำที่เคลื่อนไหวตลอดเวลา


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 ม.ค. 2014, 14:42:38 โดย @@ MoOdTu @@ »

ออฟไลน์ ณัฐ หมอผี คนดีไม่ห่างเหิน

 • 0924239856 ณัฐ หมอผี
 • สมาชิกอาวุโส
 • *********
 • กระทู้: 10,655
 • OS:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Browser:
 • Firefox 26.0 Firefox 26.0


ที่นี่ที่หนาย  monkey25 monkey25 monkey25

ออฟไลน์ นางฟ้าสโนวี่

 • Moderator
 • สมาชิกอาวุโส
 • *****
 • กระทู้: 5,605
 • OS:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Browser:
 • Chrome 32.0.1700.107 Chrome 32.0.1700.107
อยากไปเท่วววววว  monkey15

ออฟไลน์ benjapanz

 • Honda 125 CC.
 • *
 • กระทู้: 2
 • OS:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Browser:
 • Firefox 31.0 Firefox 31.0
น่าไปที่สุดครับ

ออฟไลน์ Indeeviree

 • Honda 125 CC.
 • *
 • กระทู้: 2
 • OS:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Browser:
 • Firefox 34.0 Firefox 34.0
โหน่าเที่ยวมากเลยครับ ที่เขาว่าวัดนี้เป็นวัดที่สวยที่สุดติด 1 ใน 5 วัดที่สวยที่สุดอีกด้วย

ออฟไลน์ ATMD

 • Honda 125 CC.
 • *
 • กระทู้: 14
 • OS:
 • Windows NT 10.0 Windows NT 10.0
 • Browser:
 • Chrome 70.0.3538.110 Chrome 70.0.3538.110
  • ร้านขายผ้าม่าน
ขอบคุณครับที่แชร์